מעוניינים למכור את נכס המגורים שבבעלותכם? בכתבה שלפניכם תוכלו למצוא את כל המידע הנחוץ לכם אודות תהליך המכירה - שלב אחר שלב.
תהליך מכירת נכס מגורים בישראל אורך בממוצע בין 4 ל-6 חודשים, כאשר חלק גדול מעסקאות הנדל"ן מתגבשות כבר לאחר חודשיים מיום העמדת הנכס "על המדף".
במידה וגם אתם מעוניינים למכור את נכס המגורים שבבעלותכם בזמן הקרוב, אנו ממליצים לכם לעקוב אחר שלבי המכירה המופיעים לעיל וליישם כל אחד מהם במועד התואם את התקדמות קצב המכירה.

שלב ראשון בדרך למכירת הנכס: קביעת שווי

על מנת להעמיד את הנכס למגורים שבבעולתכם "על המדף" תדרשו בראש ובראשונה לקבוע את שוויו, ולצורך כך, אנו ממליצים לכם להסתייע באמצעים מקוונים שונים העומדים לרשותכם כגון: מאגרי המידע הממשלתיים ולוחות הנדל"ן המקוונים.

בנוסף, תוכלו להסתייע בשירותיהם של אנשי מקצוע מענף הנדל"ן לצורך קביעת השווי, וביניהם: מתווכי דירות ושמאי מקרקעין.

חשוב לציין שקביעת שווי הנכס היא פועל יוצא של סוג הנכס, מיקומו, מצבו התחזוקתי, גודלו ופרמטרים נוספים אותם אליהם מומלץ להיחשף.

לכתבה מורחבת בנושא קביעת שווי נכס לחצו כאן (הפניה לעמוד שנכתב במסגרת בהזמנה זו).

שלב שני בדרך למכירת הנכס: הכנת הנכס

לאחר שקבעתם תג מחיר על הנכס למגורים שבבעלותכם, אנו ממליצים לכם לפעול לצורך הכנתו למכירה בכל האמצעים האפשריים, לרבות, תיקוני בלאי בנכס, צביעת קירות, פינוי תכולה מיותרת מתוך שטח הנכס וכדומה.

במידה ואתם מתכננים השקעה כספית לצורכי הכנת הנכס במסגרת הליכי שיפוץ יסודיים, מומלץ לחזור לשלב קביעת שווי הנכס ולשקלל את היקף השקעתכם הכספית במחיר הנקבע.

שלב שלישי בדרך למכירת הנכס: איסוף מסמכים רלוונטיים לצרכי המכירה

רגע לפני שאתם מעלים את הנכס למדף במסגרת פרסומו בלוחות הנדל"ן השונים, אנו ממליצים לכם לאגד תיק מסמכים הרלוונטיים לצרכי המכירה.

מסמכים אלו כוללים בין היתר נוסח בעלות בטאבו ומסמך המעיד על גודלו של הנכס (מופיע בתשלומי הארנונה להם אתם נדרשים). כמו כן, מומלץ לבדוק האם קיים עיקול על הנכס עקב חוב כספי לרשויות ו/או לבנקים.

שלב רביעי בדרך למכירת הנכס: הכנת תיק צילומי נכס והעלאת הנכס לפרסום בלוחות הנדל"ן המקוונים

לצורך הצגת הנכס בלוחות הנדל"ן המקוונים, אנו ממליצים לכם לצלם את הנכס מכמה שיותר זוויות מחמיאות ולעשות שימוש במשחקי אור וצל במהלך הצילומים.

אל תהססו לצלם כמה שיותר תמונות מתוך שטח הנכס, לרבות, תמונות נוף מהנכס (במידה וקיים נוף).

כמו כן, אל תהססו "לביים" תמונות מחמיאות לנכס.

לאחר שעומדת לרשותכם כמות מספקת של תמונות, ניתן לפרסם את הנכס בלוות הנדל"ן המקוונים ולהעלאות את התמונות המובחרות ביותר.

בשלב זה, חשוב למסור כמה שיותר פרטים ומידע על הנכס ולציין במודעת הפרסום את כל האינפורמציה הנדרשת לקהל הרוכשים הפוטנציאלי.

שלב חמישי בדרך למכירת הנכס: הצגת הנכס בפני רוכשים אופציונאליים

לאחר פרסום הנכס בלוחות הנדל"ן המקוונים, קיימת חשיבות רבה לכך שתהיו פנויים למענה טלפוני לצורך מסירת פרטים נוספים אודות הנכס ולצורך תיאום פגישות לטובת הצגת הנכס לרוכשים האופציונאליים.

בשלב זה, מומלץ לפנות כמה שיותר זמן על מנת שתוכלו להפנות את מלוא מרצכם לטובת קיום מפגשים להצגת הנכס עם הרוכשים הפוטנציאליים.

 

שלב שישי בדרך למכירת הנכס: ניהול משא ומתן ופנייה יזומה לעורך דין מקרקעין

ככל שתתקדמו בהליך המכירה אל מול רוכש פוטנציאלי כזה או אחר, תדרשו לניהול משאים ומתנים לצורך הסדרת חוזה מכר.

 

בשלב זה, קיימת חשיבות להיוועצות ראשונית עם עו"ד מקרקעין המתמחה בהליכי מכירת נכס למגורים, וזאת גם למטרות קבלת ייעוץ משפטי בנוגע להמשך ניהול המשא ומתן אל מול הרוכש הפוטנציאלים וגם למטרות העמדת חוזה מכר המותאם לכם.

שלב שביעי בדרך למכירת הנכס: היוועצות עם יועץ מס ויועץ משכנתאות במידת הצורך

חוק מיסוי מקרקעין המונהג במדינת ישראל, מחייב אתכם בתשלום מס שבח בגין מכירת זכויות במקרקעין, ולכן, בשלבים בהם הליכי המשא ומתן מתקדמים, מומלץ לקבוע פגישה עם יועץ מס ולבחון באמצעותו את כל האפשרויות החוקתיות העומדות לרשותכם לצורך תכנון תשלומי המס הנדרשים שהם פועל יוצא של שווי העסקה.

 

במקרים בהם אתם מחויבים לתשלומי משכנתא על הנכס אותו אתם מתכוונים למכור, קיימת חשיבות רבה להיוועצות עם יועץ משכנתא לצורך בחינת האפשרויות השונות העומדות לרשותכם לצורך גרירת משכנתא ו/או מחזור משכנתא.

 

בכל אחד מהשלבים המקדימים של תהליך המכירה, עומדת בפניכם האפשרות להסתייע בשירותיהם של משרדי תיווך נדל"ן וזאת במסגרת חוזה תיווך רגיל ו/או חוזה תיווך בבלעדיות.