כללי
חברת הומלי אתרים ב.ע.מ (להלן "חברת הומלי") המפעילה את האתר הומלי

שכתובתו www.homely-mls.co.il (להלן "אתר הומלי") שמחה לתת לך

(להלן "גולש") מגוון רחב של שירותים לבחירתך.
הניסוח בתקנון האתר הוא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל הכתוב בו מופנה

ותקף לשני המינים.
הכללים והתנאים המפורטים להלן מחייבים את הגולש. עצם הגלישה והשימוש

באתר הומלי מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אי הסכמה לחלק

מהתנאים או לכולם גוררת איסור מוחלט להשתמש באתר לצורך כלשהו.

 

אחריות על תוכן המודעות
תוכנה של מודעה באתר הומלי הוא באחריותו של מפרסם המודעה

(להלן "מפרסם") בלבד. חברת הומלי אינה אחראית לאמיתות הפרטים במודעה.
המפרסם מתחייב להשתמש בשרות הפרסום שניתן לו באתר הומלי רק לצורך

שלשמו קיים אותו שרות.
חל איסור מוחלט לפרסם תוכן שיש בו פגיעה ברגשות אדם אחר או בפרטיותו.
אסור לפרסם מודעה שתוכנה עלול לעודד, לשדל או להסית לדבר עבירה על

חוקי מדינת ישראל.
אין להשתמש בשירותים הניתנים באתר הומלי בכוונה לפגוע בחברת הומלי

או באמינות המידע המפורסם באתר.
חברת הומלי רשאית משיקוליה הבלעדיים לפסול מודעה שתוכנה,

או עצם פרסומה, עלול לפגוע או להזיק לאדם, גוף או חברה כלשהם.

 

טיב המוצרים והשירותים המוצעים באתר
אתר הומלי מזמן מפגשים בין מוכרים וקונים, משכירים ושוכרים,

נותני שירותים ומבקשי שירותים. חברת הומלי אינה אחראית בשום צורה

שהיא לגבי טיב המוצרים או איכות השירותים המוצעים באתר.
חברת הומלי לא מהווה צד כלשהו במשא ומתן שבין הגולשים

ולא אחראית להסכמים והחוזים הנחתמים ביניהם.

 

פרטיות ושימוש בנתונים
הפרטים האישיים במודעות השונות ניתנו על ידי המפרסמים,

מתוך ידיעה שהם יהיו חשופים לעיני כל, ולכן חברת הומלי

אינה נושאת באחריות לשימוש כלשהו בנתונים אלה על ידי

אנשים או/ו גופים אחרים.
חברת הומלי שומרת את מאגר הנתונים האישיים לצרכים שהם יועדו לכך,

כלומר, לעצם הפרסום, התשלום ומשלוח מידע חדש שהגולש ביקש.
המודעה תפסיק להתפרסם בתום התקופה שיועדה לה מראש או

עקב הסרתה על ידי המפרסם.

דיוור ישיר לתיבת הדואר האלקטרוני נעשה על פי בקשת הגולש,

והפסקתו מתבצעת עם תום התקופה שיועדה לכך או עקב בקשה של הגולש

(בערוצי התקשורת הקיימים באתר).

חברת הומלי משתמשת בקבצי מחשב שנוצרים אצל הגולש לצורך ייעול

השירותים הניתנים באתר. חסימת אפשרות זו אפשרית על ידי הגדרות

מתאימות במערכת ההפעלה במחשב הגולש.

חברת הומלי נוקטת באמצעים מתקדמים לאבטחת המידע המצוי באתר

אך אינה יכולה להתחייב שלא תהיה כניסה לא חוקית למחשבים

שמאכסנים מידע זה.

 

פעילות שגרתית של האתר
חברת הומלי תפעל באופן שוטף לייעל ולגוון את השירותים הניתנים באתר.

שינויים בצורתו של האתר ובתוכנו ייעשו גם על פי הצעות השיפור

של הגולשים אך בשיקוליה הבלעדיים.

תקלות זמניות בהפעלת האתר הן תופעה שעלולה לקרות בשל סיבות רבות.

חברת הומלי עושה מאמצים למנוע תקלות ולתקנן במהרה כשהן קורות.
עם פרסום מודעה חדשה ואחרי התשלום בכרטיס האשראי

אי אפשר לבטל את העסקה.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים
חברת הומלי בנתה את אתר הומלי ובעלת זכויות היוצרים

והקניין הרוחני על כל מרכיבי האתר לרבות עיצובו, מבנהו, הקודים

המפעילים אותו, הטבלאות, הסמלים והקבצים שבו.


אסור להעתיק, לפרסם להעביר לצד שלישי או

לעשות שימוש מסחרי כלשהו  באחד ממרכיבי

האתר אלא אם ניתנה הסכמה בכתב ומראש

על ידי חברת הומלי.