רכישת נדל"ן במדינת ישראל הפכה לפעולה כמעט בלתי אפשרית עבור זוגות או רוכשים אשר אין בידם הון ראשוני אשר הוכן מראש אותו חסכו לצורך הרכישה. עליית מחירי הדיור בישראל בעשרות אחוזים בשנים האחרונות הביאה לעלייה ניכרת בהון העצמי הדרוש לרכישת נדל"ן בישראל בין אם למגורים או להשקעה.

כזכור, תנאי סף לקבלת משכנתא לצורך רכישת דירה עבור רוכשים אשר זו דירתם הראשונה הוא הצגת הון עצמי בשיעור של לפחות 25% משווי הנכס הנרכש. ללא הון עצמי ראשוני, ככל הנראה יסרב בנק ישראל להעניק משכנתא לרוכש ולא ניתן יהיה להתקדם בעסקת רכישת הנדל"ן שתוכננה.

 

הון עצמי לרכישת נכס – מצוקה ממשית לרוכשים

יעיד כל זוג צעיר כי אלמלא סיוע המקבל מהוריו או מבני משפחה ספק אם יכול היה להציג לבנק ישראל הון עצמי בשיעור של לפחות 25% מערך הדירה טרם קבלת המשכנתא. עליית מחירי הדיור בישראל בשנים האחרונות הביא לעלייה בשיעור חד בהון העצמי הנדרש לצורך קבלת משכנתא כאשר מעוניינים לרכוש דירה או בית מגורים.

לצורך המחשה, נניח ודירה עולה 1,500,000 הרי שההון העצמי הנדרש לרוכש או הזוג הצעיר הינו לפחות 375,000 (25% משווי הנכס) ולעיתים אף יותר. פעמים רבות, בנק ישראל מתנה את קבלת המשכנתא בהון עצמי של 30% ואף יותר. במצב דברים זה, זוגות צעירים רבים אשר זה עתה נישאו חלום הדירה הפרטית הולך ומתרחק מעיניהם.

יובהר כי ללא הון עצמי לא יעניק בנק ישראל משכנתא לרוכשים ולא ניתן יהיה להתקדם עם הליך רכישת הנדל"ן. הון עצמי ראשוני הנאמד במאות אלפי שקלים הוא מחסום של ממש עבור רוכשים רבים וללא פתרון יצירתי של ממש ספק אם יוכלו לרכוש דירה ולהיות בעלים של נכס בישראל.

 

פתרונות אפשריים לגיוס הון עצמי לרכישת דירה

העדר הון עצמי לרכישת דירה וגיוס הכספים הראשונים הנדרשים לצורך קבלת משכנתא דחפו את הרוכשים למצוא פתרונות יצירתיים לצורך איסוף ההון הנדרש. בין שלל האפשרויות העומדות לרוכש המעוניין לגייס הון עצמי לרכישת דירה ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • נטילת הלוואה חוץ בנקאית – ישנם גופים פיננסים במדינת ישראל המעניקים הלוואות בנתאים מסוימים ללא הגדרת מטרה ספציפית. לרוב, גובה הריבית והחזר ההלוואה יהיה גבוה ולכן מומלץ לבדוק את תנאי ההלוואה ויכולת ההחזר שלה.
  • ליטול משכנתא ללא הצגת הון עצמי – מדובר בפעולה אשר אינה אפשרית מול בנק ישראל אלא מול גורמים פיננסים אחרים המעניקים הלוואה בשיעור של 100% לרכישת הדירה. הלוואה זו לרוב תעמוד על החזר כספי גבוה ובתנאים פחות גמישים עבור הרוכש אך בהחלט מדובר בפתרון כאשר אין ברירה אחרת.
  • גיוס בני משפחה לטובת השגת הון עצמי לרכישת הדירה – רוכשים אשר בני משפחתם יכולים לסייע להם לגייס את ההון העצמי לרכישת דירה בהחלט יכולים לעשות זאת לצורך גיוס והשגת הסכום הנדרש.
  • שבירת תוכניות חיסכון וקרנות שונות לצורך גיוס ההון העצמי – כמעט כל בנאדם במדינת ישראל העובד במקום מסודר חסך מעט כספים במסגרת קרנות שונות ותוכניות חיסכון. כאשר מעוניינים לרכוש דירה אך לא מצליחים להשיג את ההון העצמי הנדרש, גיוס אחת מקרנות הקיימים לצורך כך בהחלט יכול להווה פתרון.

תכנון מקדים ראשוני נכון טרם רכישת הנכס גם יכול לסייע

פעמים רבות טרם רכישת הנכס הרוכש אינו מודע לאפשרויות העומדות בפניו ויכולתו לעמוד בפני ההחזר הכספי שנטל לצורך רכישת הדירה. אי מודעות בהקשר זה רלוונטי אף לתנאי הבנקים השונים לנטילת ההלוואה ובכלל לאפשרות שיעניקו לו הלוואה כרצונו בגובה הזקוק לו.

כאשר מעוניינים לרכוש נכס חשוב להבין תחילה מהן היכולות הכספיות העומדות לכם וכן מהו כושר ההחזר החודשי אשר תוכלו לעמוד בו לצד הוצאות כספות נוספות הקיימות בשגרה. רק באמצעות הבנה נכונה של כושר ההחזרה החודשי לצד האפשרויות השונות הקיימות ניתן להעריך את גובה המשכנתא הנדרשת וההון העצמי הנגזר ממנה.

בהקשר לתכנון מדויק ואיתור נכסים רלוונטים העונים לדרישת הרוכש ניתן לציין כי קבלת סיוע ממתווך נדל"ן טרם רכישת הדירה יכול לסייע המון ולהעניק לרוכש כיוונים מסוימים אשר ספק אם היה מגיע אליהם בכוחות עצמו. מתווך נדל"ן הינו גורם מקצועי המכיר ובקיא בשוק הנדל"ן ויוכל לסייע לרוכש המון בהבנה נכונה של התנאים השונים והכרת המציאות.

גיוס הון עצמי דורש חשיבה מקדימה והכנה נכונה

אין ספק כי הצורך בהון עצמי לרכישת דירה הוא אינו דבר הנופל מהשמיים כך לפתע ביום בהיר. כל אדם במדינת ישראל הרוצה לרכוש נכס משלו סביר להניח חשב על כך תקופה מסוימת קודם לכן אולי אף שנים ארוכת עובר לרכישה.

כאשר מעוניינים לרכוש דירה רצוי ואף מומלץ להיערך לכך קודם לכן ולוודא כי ההון העצמי הנדרש קיים ויכול להינתן בכל רגע נתון לפי דרישת הבנק. רוכש אשר עיניו בראשו יתכונן לרכישת נכס שנים קודם רכישתו ויפעל לגייס הון עצמי לצורך כך בין אם בחיסכון כספי חודשי קבוע ובין אם בנטילת סיוע מהוריו או מבני משפחה אחרים לצורך כך.