רכישת נדל"ן היא אחת הפעולות החשובות ביותר בחייו של אדם ומתבצעת לרוב פעם אחת בחיו או לכל היותר פעמים בודדות. היות ובדיקה משפטית של נכס לפני רכישה כוללת ביצוע פעולות שונות הרי שרוכש אשר אינו בקיא בתחום זה מוכרח לשכור את שירותיו של עורך דין מקרקעין שאם לא כן מסתכן הוא בכישלון העסקה ואיבוד כספו.

במאמר זה נחדד את חשיבותו של עורך דין בליווי עסקת מקרקעין, נראה מדוע מוכרח לשכור את שירותיו המקצועיים של עורך דין כאשר מעוניים לבצע עסקה כזו וכן נסקור בקצרה את הפעולות המשפטיות הנדרשות לבצע טרם רכישת נדל"ן. חשוב לציין כי מאמר זה אינו מהווה תחליף משפטי ובכל מקרה טרם רכישת נכס כלשהו יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום.

 

מדוע חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין כאשר מעוניינים לרכוש נדל"ן

רכישת נדל"ן מלווה באופן טבעי בביצוע פעולות שונות הקשורות בכשירותו של הנכס כגון תשלום מיסים שונים, בדיקת מצבו הפיסי של הנכס וכן בדיקת כשירותו המשפטית. על מנת שניתן יהיה לדעת כי הנכס הנרכש תקין וכשר מבחינה משפטית, יש לבצע מגוון פעולות שונות לצורך כך למשל בדיקת מצבו בטאבו, ברשויות המקומיות וכו'.

עסקת נדל"ן אשר לא תבדק מבחינה משפטית על ידי עורך דין מקרקעין עלולה להמיט אסון על הרוכש ולגרום לו לאובדן הנכס שנרכש וכן אובדן כספו. לא אחת בשל טעויות בבדיקת מצבו המשפטי של הנכס, התעוררו בעיות לאחר הרכישה והרוכש אשר השקיע ממיטב כספו ומרצו הפסיד אותו בסופו של דבר.

בדיקה משפטית של הנכס היא אחת הפעולות החשובות אם לא החשובה ביותר אשר יש לבצע כאשר רוכשים נדל"ן. בדיקה משפטית של נכס אשר תגלה בעיות כלשהן חמורות עלולה להוביל לפיצוץ העסקה וביטול זכרון הדברים שנחתם בין הצדדים. כך למשל, חריגות בניה שאינן אושרו על ידי הרשויות המקומיות, הערות אזהרה לטובת צדדים אחרים וכו' עלולות להוביל לפיצוץ העסקה וביטולה. מסיבה זו, ישנה חשיבות רבה מאוד לשכירת ייצוגו של עורך דין כאשר מעוניינים לרכוש נדל"ן.

 

הפעולות הנדרשות בבדיקת נכס לפני קנייה

נזכיר ונציין כי למען הבנת המטריה באופן טוב יותר ומקצועי יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני מקרקעין וכי האמור במאמר זה הינו לצורך הבנה כללית והמחשה בלבד. בין הפעולות המשפטיות הנדרשות לבדיקת נכס לפני רכישה ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • בדיקה ברשויות המקומית כי לא קיימות חריגות בנייה לנכס וכי כל התשלומים השונים עבורו שולמו במועד ללא צבירת חובות. חריגת בנייה בנכס עלולה להוביל לפיצוץ העסקה וביטולה. כמו כן, חובות שונים לרשויות כגון אי תשלום ארנונה או תשלומים אחרים יכולים להוות בעיה גם כן במסגרת עסקת המקרקעין.
  • בדיקת הנכס במנהל מקרקעי ישראל / טאבו. בבדיקה זו, ייבחן הנכס ורישומים שונים הקיימים לו. ככל וקיימות הערות אזהרה לטובת צדדים אחרים בנכס יבדוק עורך הדין את הדברים ובהתאם לתוצאות יבחן את כדאיות העסקה.
  • בדיקת חוזה המכר אשר יערך על ידי עורך דינו של המוכר. טרם חתימה על חוזה המכר, יש לבדוק כי החוזה משקף נכונה את מצבו המשפטי של הנכס וזכויותיו של הרוכש נשמרות. עורך הדין אשר ילווה את העסקה יעמוד בקשר רצוף עם בא כוחו של המוכר לצורך עריכת הסכם סופי עבור שני הצדדים.

בדיקה משפטית של נכס היא פעולה אחת מתוך מגוון פעולות נדרשות טרם רכישת נדל"ן

אין ספק כי אין להקל ראש בבדיקה משפטית של נכס לפני רכישתו. בדיקת כשירתו של נכס טרם יחתם חוזה המכירה היא עניין אשר אין לוותר עליו ויש לערוך בדיקה מקיפה אודות הנכס באמצעות עורך דין מקרקעין המכיר את תחום משפטי זה ובקיא בו.

יחד עם זאת, בדיקה משפטית של נכס לפני רכישה היא פעולה אחת מתוך מספר פעולות חשובות נוספות אשר יש לבצע טרם רכישת נכס. כך למשל, יש לוודא כי התמורה המשולמת בעד הנכס הנרכש משקפת את ערכו הריאלי ואין המדובר במחיר מופרז חסר ביסוס במציאות. יש גם לוודא כי המשכנתא הניטלת לצורך רכישת הנכס מתאימה ועונה לצרכיו של הרוכש ויכולתו לעמוד בהחזר התשלומים.

גורם מקצועי אשר יכול לסייע בעניין זה ולקשר את הרוכש עם כל הגורמים השונים טרם רכישת הנד"ן הוא מתווך נדל"ן אשר מתוקף ניסיונו והיכרותו עם בעלי מקצוע נוספים יוכל לספק מענה ראוי והולם לצרכיו של הרוכש תחת מעטפת אחת.

כך למשל, מתווך נדל"ן יוכל לקשר את הרוכש עם עורך דין מקרקעין המוכר לו היטב מתוקף עבודתו. עורך דין זה אשר ביצע בחיו המקצועים עסקת נדל"ן או שתיים, יוכל להקנות לרוכש שקט נפשי וביטחון כי הנכס הנרכש על ידיו תקין וכשר מבחינה משפטית.

לא חשוב באיזה אופן תחליטו לרכוש את הנכס שלכם בין באמצעות מתווך נדל"ן ובין אם בכוחות עצמכם חשוב לזכור כי לבדיקה משפטית טרם רכישתו חשיבות רבה ומשמעותית. 

 

עורך דין נדל"ן