זהות השוכרים אשר יתגוררו בנכס ויעשו בו שימוש יום יומי הוא דבר המטריד כל בעל דירה המציע את דירותו להשכרה בשוק החופשי. אין צורך להכביר במילים אודות עוגמת הנפש אשר יכולה להיגרם למשכיר אשר מסר את דירתו לשוכרים אשר אינם מעוניינים לשמור על הנכס, מסיבים לו נזק ולעיתים אף לא עומדים בתנאי חוזה השכירות.

 

במאמר זה נבדוק ונראה כיצד ניתן למזער את הסיכון מפני שוכרים בעלי פטנציאל בעייתי ומה יש לבדוק בטרם נמסור לשוכרים אלו את מפתחות הדירה שלנו. נראה כיצד ובאיזה אופן מתווך נדלן יוכל לסייע לנו למצוא שוכרים שקטים ונוחים וכן איך ניתן לפעול חוקית כנגד שוכר בעייתי אשר אינו עומד בתנאי חוזה השכירות או גורם נזק לנכס.

 

הדברים שיש לבדוק במעמד בחירת השוכרים

כמובן שלא ניתן להצביע על רשימה סגורה בעלת תנאים לבחירת שוכרים פוטנציאלים אך יחד עם זאת ישנם דברים בסיסים אשר מומלץ וכדאי לבחון עוד בטרם חתימה על חוזה השכירות. כך למשל, שוכר אשר אינו עובד בעבודה קבועה או מתפרנס מעבודות מזדמנות ככל הנראה לא יוכל לעמוד לאורך תקופה ארוכה בתשלומי שכר הדירה ויתר התשלומים הנוספים כגון ארנונה, חשמל וכו'.

מסיבה זה, יש לבדוק כי מדובר בשוכרים אשר עובדים במקום עבודה יציב עם הכנסה קבועה ולאורך זמן. מומלץ לבדוק 12 תלושי שכר אחרונים המעידים על הכנסה קבועה. כמו כן, ניתן לתהות על קנקנם של השוכרים באמצעות שיחה חברית והכרת הרקע ממנו באו. ככל ומדובר בשוכרים נורמטיבים העובדים במקום עבודה מסודר, פוחת הסיכון להיתקלות בבעיות כאלה ואחרות מאוחר יותר.

מלבד הכנסה קבוע ויציבה מומלץ גם לבדוק האם השוכרים עצמם כלל מתאימים לדירה ואופי הנכס. ככל ולמשכיר חשוב לשמור באופן מדוקדק על הנכס ושלמותו, מומלץ לו לשקול בכובד ראש השכרת הדירה למשפחה ברוכת ילדים אשר באופן טבעי סביר להניח ישמרו פחות על הנכס.

 

הערבויות שיש לוודא לפני השכרת הנכס

אחרי שסוף סוף נמצאו השוכרים המתאימים והסכם השכירות יוצא לדרכו יש לוודא כי יילקחו כל הערבויות המתאימות בטרם תושכר הדירה ועל מנת למנוע אי נעימות בשלב מאוחר יותר. אם כן, להלן הערבויות המתאימות אשר יש לקחת בטרם תושכר הדירה:

  • שיקים לאורך כל תקופת השכירות – בדרך כלל השכרת הנכס תעשה לתקופה של 12 חודשים לפחות. יש לקחת שיקים עבור כל חודש שכירות כך שתוכלו להבטיח את דמי השכירות אשר צריכים לשלם לכם.
  • שיק ביטחון – מומלץ לקחת שיק ביטחון לצורך אבטחת הדירה ושלמותה. שיק ביטחון ישמש את המשכיר בבוא היום ככל ויהיה צורך בתיקון נזקים אשר נגרמו לדירה על ידי השוכרים. מומלץ לוודא כי השיקים הניתנים לצורך תשלום שכר הדירה וכן שיק הביטחון נמשכים על שמו של השוכר או גורם הקרוב לו אשר נבדק ונמצא כי ביכולתו לעמוד בהוצאה כספית.
  • ערבים – בחלק מהמקרים כאשר דמי שכר הדירה החודשיים גבוהים ניתן לבקש מהשוכרים להמציא ערבים חיצוניים לאבטחת דמי השכירות ובמידה וחלילה לא יעמדו בתשלומים הנדרשים. ערבים אלו יכולים להיות בני משפחה או כל אדם אחר אשר מסוגל ובעל אמצעים להיות ערב לחוזה השכירות.

 

כיצד ניתן לפעול כנגד שוכר אשר מפר את תנאי ההסכם או אינו משלם שכר דירה

בראש ובראשונה יש לזכור כי כל נקיטת צעדים כנגד דייר סרבן צריכים להתבצע על פי חוק ובהתאם לרוחו. אין ליטול את החוק לידיים ולפעול לסילוק הדייר מהנכס באופן עצמאי. משכיר אשר יפעל באופן פרטני ללא סמכות חוקית עלול להסתבך בתביעה אזרחית מטעם השוכר וכן אף בהליכים פלילים ככל וישתמש בכוח כנגד השוכר.

על מנת שניתן יהיה לפעול כנגד שוכר סרבן אשר אינו עומד בהוראות הסכם השכירות ואינו משלם את שכר הדירה יש לפנות לעורך דין המתמחה בהליך האזרחי במטרה להבין את מלוא זכויתכם. באופן כללי ניתן לומר כי בהתאם להליך החוקי, יש לפתוח בהליך הנקרא תביעה לפינוי דייר אשר במסגרתו ניתן יהיה לאחר שיתקבל פסק דין מטעם בית המשפט לפעול לסילוק הדייר מהנכס.

פניה לערכאה המשפטית היא המוצא האחרון בטיפול כנגד דייר אשר סירב לפנות את הנכס. תחילה ממולץ לפנות לדייר ולנסות ליישב עמו את הסכסוך בדרכי נועם. ככל ולא ניתן לעשות כן, יש לפנות לבית המשפט בתביעה לפינוי הדייר.

 

היתרון במציאת שוכר באמצעות מתווך נדל"ן

היתרון הגדול במציאת שוכר באמצעות מתווך נדלן הוא אי התעסקות במציאת שוכר וכן כל הבדיקות הראשונות המקיפות אשר יש לבצע בטרם יחתם הסכם השכירות.  מתווך נדל"ן אשר מתוקף ניסיונו העשיר יוכל לזהות שוכרים נוחים וטובים וכן להמליץ לכם על כאלה אשר לא יהוו לכם בעיה בהשכרת הנכס.

מתווך נדל"ן יוכל אף לפעול עבורכם לבדיקת השוכרים, הכנסתם ויציבותם הכלכלית. כמו כן, יוכל המתווך לבדוק את כל הנותנים אשר יציגו השוכרים לצורך החתימה על חוזה השכירות. אין ספק כי סיוע במציאות שוכרים באמצעות מתווך נדל"ן יכולה להעניק לכם שקט נפשי ורוגע.